ประเทศที่ถูกกลุ่มกบฏควบคลุมและมีการย่ำแย่มากที่สุด

ภายในหนึ่งปีจะมีบริษัทที่จะคอยเป็นที่ปรึกษาด้านทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกและจะมีการไปเผยแพร่ที่เกี่ยวกับเมืองที่ได้มีคุณภาพแย่มากที่สุดและดีมากกว่า450กว่าเมืองในโลกที่ทางส่วนของบริษัทแห่งนี้ได้เอาเมืองที่มีระดับคุณภาพแย่มาให้เราได้รับชมกันแต่มันจะมีประเทศใดบ้างไปรับชมกันเลย

เมืองกินชาซา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกน่าควรจะเป็นประเทศที่มั่งคั่งในทวีปเอฟริกา จากในรายงานของทางการได้ระบุเอาไว้ว่าประเทศนี้ได้เต็มไปด้วยด้านของทรัพยากรทางธรรมชาติอย่าง เพชร ทองคำ ดีบุบ ทองแดง แต่ความขัดแย้งที่ได้มีการยืดเยื้อกลับได้ทำให้ประเทศนี้ได้กลายเป็นประเทศที่จะต้องทนทุกข์อีกแห่งหนึ่งของโลกและเมืองที่ไดมีทรัพยากรต่างๆมากมายกลับกลายเป็นของการควบคลุมโดยกลุ่มกบฏรัฐบาลใน เมืองกินชาซา

ก็ได้ทำให้ประเทศนี้ได้ผุพังด้านของกลุ่มกบฏก็ได้มีการลักรอบมีการค้าขายแร่เพื่อที่จะนำเงินที่ขายแร่ได้นำเอามาซื้ออาวุธเพื่อที่จะควบคลุมด้านประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกจึงได้กลายมาเป็นประเทศที่ยากจนมากทั้งยังมีปัญหาในด้านการคัดแย้งในชาติพันได้มีการกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งด้านองค์กรพัฒนาเอกชนต่างก็จะพยายามที่จะคอยให้การช่วยเหลือเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์ด้านของอาหารและให้การช่วยเหลือเมืองอื่นภายในประต่างอีกด้วย

เมืองบราซซาวิล สาธารณรัฐคองโก

นอกจากนี้ได้มีการทุจริตของทางรัฐบาลจนได้กลายนำไปสู่ของการประทวงในครั้งใหญ่ ซึ่งต่างก็ได้ทำให้จำนวนประชาชนเป็นจำนวนมากได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สังหารด้านประเทศที่มีความยากจนมากที่สุดของโลกกับสาธารณรัฐประชาธิปไตรคองโก ประเทศแทบแห่งเอฟริกากลางที่ได้มีการอดยากยากแค้นมากเพราะได้มีการเสื่อมของค่าเงินฝากและด้านอันตราเงินเฟ้อได้เพิ่มขึ้นอย่างระดับสูงในปีคริสตศักราช1994

สำหรับในปัจจุบันนี้ยังได้มีความวุ่นวายที่ได้เกิดมาจากความขัดแย้งขึ้นมาอยู่บ่อยครั้งและด้านของราคาน้ำมันที่ได้ตกต่ำในปี1998ได้ส่งผลทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศย่อยยับทางด้านของรัฐบาลก็ได้มีการเช่าราชบางหลวงและมีสวัสดิการให้กับข้าราชการได้กู้ยืมเงินและขณะที่คนที่ได้ทำอาชีพอื่นๆอยู่ในขั้นยากจนและไรแข้นสาธารณรัฐคองโกก็ได้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการเกิดสภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง

ซึ่งหากคิดเป็นจำนวนประชากรก็ประมาณ3ใน4ของประเทศมีโรคระบาดที่วนเวียนอยู่ในประเทศเช่น มาลาเรีย โรคเอดส์ ในด้านพื้นถนน โครงสร้างสาธารณูปโภคเส้นทางสันจรต่างๆถูกทำร้ายไปปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐคองโกก็ยังต้องได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศอยู่

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  9luck