แม็คโครช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการซื้อปลากระพง 3000 ตัน

     ขณะนี้มีนโยบายเพื่อที่จะออกมาช่วยเหลือเกษตรกรของคนไทยหลายนโยบายด้วยกันซึ่งหนึ่งในนโยบายนั้นก็คือการที่ให้ทางห้างสรรพสินค้าร่วมมือกับกรมการค้าภายในช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการกว้านซื้อสินค้าของชาวเกษตรกรมาขายภายในห้างสรรพสินค้าของตนเองทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือผักสด  รวมถึงอาหารสดก็จะถูกนำมาวางขายในห้างสรรพสินค้าและขนาดนี้ก็มีการเพิ่มสินค้ามาเป็นปลากระพงโดยทางบริษัท Makro นั้น

ได้มีการจัดหาซื้อปลากระพงจำนวนมากถึง 300 ตันจากกลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวประมงให้มีรายได้ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิคสำหรับเรื่องของการจัดหาจัดซื้อปลากระพงมาจำหน่ายในบริษัทแม็คโครนั้นทางบริษัทแม็คโครต้องการที่จะช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสดังนั้นจึงได้พยายามที่จะหาซื้อปลากระพงเป็นจำนวนมากและนำมาขายในห้างแม็คโคร

โดยทางบริษัทแม็คโครนั้นจะมีการกระจายปลากระพงที่รับมาขายนั้นไปตามสาขาต่างๆของแม็คโครทั่วประเทศโดยมีการคัดสรรปลากระพงที่ดีมีคุณภาพและแน่นอนว่าต้องปลอดภัยและมีมาตรฐานให้กับลูกค้าโดยทางบริษัทแม็คโครนั้นอยากจะผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรนั้นมีรายได้หาเลี้ยงชีพตนเอง

ด้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางบริษัทแม็คโครก็จะไปเหมาสินค้าของกลุ่มเศรษฐกรมาขายเป็นจำนวนมากอยู่แล้วซึ่งเราจะเห็นได้จากการที่บริษัทแม็คโครนั้นมักจะมีพวกผักเป็นจำนวนมากหรือ  ตกปลา   และกุ้ง เป็นจำนวนมากที่จะนำมาขายในห้างแม็คโครและขายให้กับประชาชนในราคาถูกซึ่งแม็คโครนั้นก็จะช่วยเหลือได้ทั้งประชาชนที่เข้าไปซื้อของในห้างแม็คโครรวมถึงยังสามารถช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มชาวประมงที่นำสินค้ามาขายต่อให้กับทางห้างแม็คโครได้อีกด้วย

       สำหรับการทำงานของห้างแม็คโครในการที่มีการไปหาซื้อสินค้าทางการเกษตรและสินค้าทางการประมงมาขายให้กับผู้บริโภคนั้นถือว่าช่วยเป็นการสนับสนุนประชาชนให้มีรายได้และแน่นอนว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหากนำสินค้ามาขายในคุณภาพที่ดีแต่ในราคาต่ำผู้บริโภคเองก็จะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและไม่ต้องซื้อในราคาแพงรวมถึงเกษตรกรเองก็ยังสามารถขายสินค้าของตนเอง

ได้ในปริมาณมากๆนั่นเอง ทั้งนี้ประชาชนหลายคนเลือกทีจะซื้อสินค้าของทางห้างแม็คโคร เพราะเป็นสินค้าที่มีราคาถูกเพียงแต่ต้องซื้อในปริมาณที่มาก เพราะทางห้างเองก็เหมาซื้อสินค้าของกลุ่มเกษตรมาขายในปริมาณมากด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการกระจายสินค้าออกให้เร็วที่สุดดังนั้นการขายของทางบริษัทแม็คโครจึงต้องขายของในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะ

 

 

ขอบคุณ  letou  ที่ให้การสนับสนุน