คนชาติตัวเองถูกปฏิเสธเข้าประเทศได้หรือ

คำถามที่ถูกตั้งขึ้นมาจากนักศึกษาแพทย์ในลอนดอน ที่เป็นอาสาสมัครในการช่วยตรวจและวัดไข้ ที่หน้าสถานฑุตไทยที่เมืองลอนดอน เพื่อที่จะได้ให้คนเหล่านั้นได้ใบรับรอง Fit to Fly ในการยืนยันสิทธิ์ และขอขึ้นเครื่องบินเพื่อกลับประเทศ โดยคำสั่งนี้เกิดจากที่สำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย

ได้ออกแนวทางปฏิบัติสำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ต้องมีเอกสารสำคัญสองฉบับ คือใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมและหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกโดยสถานฑุตไทยในลอนดอนเท่านั้น ซึ่งข่าวนี้ออกมาทำให้คนไทย ที่อยู่ในลอนดอนที่มีความต้องการกลับประเทศไทย ได้มาออเข้าคิวเพื่อขอหนังสือทั้งสองฉบับนี้ที่สถานฑุต สร้างความโกลาหลและวุ่นวาย ถึงขนาดจะให้ยืนต่อคิวกันห่างกันหนึ่งเมตรต่อคนยังทำไม่ได้

โดยที่ทางสถานฑูตต้องไปหานักเรียนทุนแพทย์คนไทยที่อยู่ที่นั่นมาเป็นอาสาสมัครในการตรวจสุขภาพให้กับคนที่มาขอเอกสารนี้ เพราะด้วยกำลังคนของสถานทูตนั้นไม่เพียงพอ จนถึงกลับนักศึกษาแพทย์นั้น ต้องมีการลงข้อความโพสต์บนพื้นที่ส่วนตัวเพื่อตั้งคำถามกับรัฐบาลไทยในประเทศไทยว่า ทำไมไม่ใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่จัดการกับปัญหาอย่างบูรณาการ ผลกรรมจึงต้องอยู่กับข้าราชการ

เจ้าหน้าที่และประชาชน ซึ่งการที่มีข้อความอย่างนี้ออกมา ทางผู้สื่อข่าวจึงได้สรุปวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เพราะว่า ประเด็นล่าสุดที่ให้คนไทยในพื้นที่เสี่ยงเดินทางกลับบ้านได้นั้นต้องมีใบรับรองนี้ เป็นการประกาศที่ค่อนข้างกระชั้นชิด ซึ่งไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ประกอบกับการที่ต้องขอกำลังอาสาสมัครจากนักเรียนทุนนั้น เพื่อมาช่วยเป็นกำลังในการตรวจสุขภาพ ทางรัฐบาลกลับไม่จัดหาหรือเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ให้เลย จนทำให้นักเรียนพวกนี้ต้องวิ่งไปหาอุปกรณ์การแพทย์กันเองเพื่อตรวจสุขภาพประชาชน

และคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ทางสถานฑูตพยายามแก้ไขโดยที่อนุโลมด้วยการให้ประชาชนมาขอใบรับรองแพทย์ที่นี่ได้ด้วยหมอคนไทย เพราะหากไปที่โรงพยาบาลในอังกฤษ คงไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการออกใบรับรองแพทย์ได้ในเวลาที่สถานการณ์เป็นอย่างนี้ ซึ่งคำสั่งนี้ทางสถานทูตเองยังไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าหากมีเอกสารนี้แล้ว ทางประชาชนจะได้ขึ้นเครื่องกับประเทศไทยได้แน่นอนหรือไม่

จึงมีคำถามตามมา คนชาติตัวเองควรถูกปฏิเสธการเข้าประเทศตัวเองได้จริงๆ หรือ ซึ่งตรงนี้เป็นหลักการสำคัญที่ทางรัฐบาลจะไม่ใช้อำนาจบริหารที่มีอยู่ล้นมือทำอะไรเลยหรอ เพราะตอนนี้หน่วยงานที่นี่ต้องดำเนินงานกันเอง และก็เริ่มหมดกำลังใจกับการแก้ไขของรัฐบาลชุดนี้แล้ว เหมือนทุกอย่างแต่ละที่ต้องพึ่งพาและปกครองกันเอง