บริษัทฟูจิคูระ สาขาที่ปราจีนบุรีประกาศหยุดกิจการชั่วคราว

ผลกระทบของไวรัสโควิด ทำบริษัทฟูจิคูระ สาขาที่ปราจีนบุรีประกาศหยุดกิจการชั่วคราว

              ผลกระทบหลังจากที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าทำให้หลายบริษัทต่างได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มีเงินทุนที่จะมาใช้ในการผลิตรวมถึงเมื่อผลิตสินค้าออกมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะจำหน่ายสินค้าออกไปได้หรือบางบริษัทเองก็ได้ถูกมีการขอร้องจากทางหน่วยงานของรัฐบาลให้ปิดกิจการชั่วคราวไปก่อนในช่วงนี้ซึ่งผลกระทบต่างๆ

เหล่านี้ส่งผลให้ทางผู้ประกอบการเองต่างก็ต้องออกมาดูแลบริษัทของตนเองเพื่อไม่ให้บริษัทได้รับผลกระทบมากจนเกินไปทั้งนี้หลายบริษัทได้มีการออกมาประกาศให้พนักงานของตนเองสามารถเข้าร่วมโครงการลาออกด้วยความสมัครใจได้ซึ่งแน่นอนว่าหากใครที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับเงินช่วยเหลือดูแลตามสมควรตามกฎหมาย

เพราะถึงแม้ว่าจะทนฝืนทำงานต่อไปทางบริษัทเองก็อาจจะไม่มีเงินเดือนจ่ายเงินให้ซึ่งเรื่องราวของโครงการที่ให้พนักงานลาออกด้วยความเต็มใจนี้มีมาตั้งแต่บริษัทของสายการบินรวมไปจนถึงบริษัทหรือโรงแรมต่างๆอีกมากมายที่มีโครงการแบบนี้ออกมาล่าสุดทางบริษัทฟูจิคูระเองก็ได้มีประกาศโครงการนี้เช่นเดียวกัน โดยมีการเปิดโครงการนี้เพื่อให้พนักงานที่สมัครใจอยากจะลาออกเองนั้นสามารถทำเรื่องขอลาออกได้พร้อมกับได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายกำหนด

ซึ่งจำนวนคนที่พนักงานสามารถลาออกได้นั้นมีมากถึง 1,500 คนทีเดียวและส่วนใครที่ยังตัดสินใจที่จะยังอยู่ที่ทำงานต่อนั้นก็อาจจะต้องมีการแบ่งสรรงานการทำซึ่งทุกคนอาจจะไม่ได้มาทำงานครบทุกวันต้องมีการสลับงานกันรวมถึงเงินเดือนที่จะจ่ายให้กับพนักงานนั้นก็จะถูกหักโดยสามารถจ่ายเงินเดือนให้แค่เพียง 75 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนปัจจุบันทั้งหมดเท่านั้นซึ่งผลกระทบในครั้งนี้เป็นสาเหตุมาจากที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า

ที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือยุติการระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ดังนั้นบริษัท fujikura เองก็ได้รับผลกระทบเช่นนี้เช่นเดียวกันเพราะเมื่อมีการระบาดจำนวนพลังการซื้อของลูกค้าก็ลดลงและคาดว่าจะยังมีการลดลงอย่างเห็นได้ชัดและต่อเนื่องอีกหลายเดือนเพราะว่าปัจจุบันเศรษฐกิจของประชาชน

กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตประชาชนส่วนใหญ่เริ่มไม่มีงานไม่มีเงินมาใช้จ่ายจึงไม่มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะมาซื้อสินค้าและปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทางบริษัทเองก็ไม่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่จะต้องนำมาผลิตนั้นเป็นวัตถุดิบที่จะต้องสั่งมาจากต่างประเทศ

โดยตรงซึ่งในขณะนี้กำลังมีปัญหาเรื่องของการสั่งสิ่งของเข้ามาภายในประเทศเพราะมีการงดเที่ยวบินต่างๆทั้งของประเทศไทยเองและของต่างประเทศดังนั้นปัญหาเรื่องของการสั่งวัตถุดิบที่จะนำเข้ามาผลิตสินค้าของบริษัทฟูจิคูระจึงมีผลด้วยเช่นเดียวกันในการที่ ลดปริมาณพนักงานในครั้งนี้

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk8 คาสิโน