รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2563 

          ที่จังหวัดศรีสะเกษได้มีการจัดงานให้กับกลุ่มเกษตรกรได้นำผลงานมาประกวดแข่งขันการซึ่งงานในครั้งนี้จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 เดือนมิถุนายนปีพศ2563 และจะสิ้นสุดในวันที่ 5 เดือนกรกฎาคมปีพศ2563 ซึ่งงานในครั้งนี้จะเป็นการจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยงานนั้นชื่อว่างานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2563  

ซึ่งในงานนี้ได้มีการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     นายเฉลิมชัย  สีอ่อนมาเป็นประธานพิธีในเรื่องของการเปิดงานในครั้งนี้ด้วยซึ่งงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษเลยก็ว่าได้เพราะได้มีการร่วมมือกันหลายภาคส่วนทั้งส่วนของรัฐบาลและส่วนของรัฐวิสาหกิจรวมถึงในส่วนของเอกชนและเกษตรกรที่ได้มีการจัดสรรงานนี้

ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะนำสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเงาะ  มังคุด   หรือแม้แต่ทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ตัวชูโรงในครั้งนี้ให้เป็นที่ รู้จักกับคนอย่างแพร่หลายรวมทั้งต้องการที่จะแบ่งผลผลิตทางการเกษตรนี้เป็นผลผลิตที่เป็นการส่งออกของประเทศไทยโดยหวังจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวม

ถึงจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านผลไม้ให้มีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นซึ่งภายในงานนั้นนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตผลแบบสดก็ยังมีการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาทำการแปรรูปอย่างเช่นทุเรียนก็นำมาแปรรูปเป็นทุเรียนแผ่นเรื่องเงาะก็นำมาแปรรูปเป็นเงาะกระป๋อง

ซึ่งแน่นอนว่าสินค้าทุกอย่างในงานจะเป็นสินค้าดีที่มีคุณภาพและสะอาดปลอดภัยที่สำคัญได้มีการกำหนดมาตรฐานสินค้า เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมุ่งหวังว่าสินค้าทุกอย่างนั้นจะเป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมีเลยจะให้สินค้าที่มีอยู่ในงานนี้เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งชาวบ้านที่มาร่วมงานนั้นจะต้องนำสินค้าที่ปลูกโดยไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมีนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานโดยหวังว่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน

และจะเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรด้วยในการที่จะใช้ปุ๋ยหมักธรรมชาติในการดูแลพืชผลของตนเองซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการนำผลไม้ออกมาขายแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆนำมาขายที่เป็นพวกผักอย่างเช่นสะตอลืมแม้แต่มีการจัดการแสดงต่างๆรวมถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผักและผลไม้หวังว่างานในครั้งนี้จะสร้างชื่อเสียงให้กับเกษตรกรชาวศรีสะเกษโดยเฉพาะ

        โดยปกติแล้วการจัดงานเกี่ยวกับเรื่องของงานเกษตรที่นำผลไม้มาขายนั้นแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดงานแบบนี้เป็นประจำซึ่งแน่นอนว่างานนั้นคนร่วมงานส่วนใหญ่ก็จะมีคนในจังหวัดที่มาร่วมงานค่อนข้างที่จะมีน้อยที่จะมีคนต่างจังหวัดไปร่วมงานแต่ยังไงก็ตามการจัดงานก็จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น

เพราะว่าถ้าเกิดให้เกษตรกรไปขายตามตลาดเองจำนวนคนซื้อก็อาจจะไม่เยอะเท่ากับมีการจัดงานซึ่งแน่นอนเมื่อมีการจัดงานก็จะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษนั้นก็ต้องมากยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอน

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  next88 mobile