รัฐออกมาตราการช่วยเหลือคนจน แต่คนจนกลับไม่ได้รับสิทธิ์

          อย่างที่เราทราบกันดีอยู่ในขนาดนั้นบ้างประชาชนส่วนใหญ่กำลังเดือดร้อนจากผลกระทบการระบาดของไวรัสโคโรน่าทั้งนั้นทางรัฐบาลจึงได้มีการออกมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานกับทางธนาคารให้ช่วยเหลือประชาชนในการลดอัตราดอกเบี้ยต่างๆรวมถึงการออกมาตรการการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งส่วนใหญ่ก็มองว่าคนจนที่หาเช้ากินค่ำจะได้รับโอกาสในการช่วยเหลือยาวๆแต่จากที่มีการติดตามข่าวที่ผ่านมากลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆกับถูกเพิกเฉยไม่ได้รับการช่วยเหลือหลายคนได้รับการถูกปฏิเสธ

พี่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ไปหลายคนกลับได้เงินซึ่งคนบางกลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือยาวๆไปนั้นพวกเขาถึงแม้จะได้รับผลกระทบก็จริงแต่ก็ยังมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ในช่วงนี้แต่ส่วนใหญ่คนที่ได้รับผลกระทบและไม่มีเงินที่จะดำรงชีวิตต่อไปนั้นกลับได้รับการปฏิเสธการช่วยเหลือเยียวยาทำให้มองได้ว่ามาตรการของรัฐที่บอกว่าจะออกมาช่วยเหลือคนจนได้ที่จริงแล้วไม่ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเลย

เขาไม่สามารถเข้าถึงคนจนได้อย่างแท้จริงเป็นเพียงแค่นำโครงการออกมาแสดงให้ประชาชนเห็นว่ามีโครงการช่วยเหลือแต่แท้ที่จริงแล้วกำลังช่วยเหลือคนจนยังไม่ทั่วถึงทำให้เราจะเห็นว่ามีหลายคนออกมาเรียกร้องขอความยุติธรรมแล้วถึงแม้ว่าจะมีโครงการออกมาช่วยอย่างต่อเนื่องแต่คนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆว่ายังไม่ได้รับเงินที่จะช่วยเหลือเป็นโครงการที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน

ซึ่งการช่วยเหลือจริงๆควรจะมีการช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเพราะต่างก็รู้กันดีว่าต่อให้เป็นพนักงานกินเงินเดือนมีบริษัทเปิดกิจการให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้แต่พวกเขาก็ได้รับผลกระทบบางคนถูกลดเงินเดือนลงบางคนถูกให้ทำงานวันเว้นวัน

ซึ่งเงินเดือนก็จะน้อยลงตามไปด้วยและยังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้มีงานทำทำให้บุคคลเหล่านี้เมื่อถูกปฏิเสธไม่ได้รับเงินช่วยเหลือต่างก็รู้สึกผิดหวังต่อการคัดเลือกของรัฐบาลกันเป็นอย่างมาก สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ออกมาคัดกรองว่าใครจะได้หรือไม่ได้รับโอกาสในการได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยานั้นเป็นแค่เพียงการกรอกข้อมูลซึ่งหลายคนมีการแต่งเรื่องขึ้นมา

และทำให้พวกเขาได้รับโอกาสที่จะได้รับเงินไปในขณะที่บางคนให้ข้อมูลซึ่งเป็นความจริงกับปฏิเสธในการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ทำให้เล็งเห็นได้ว่าศักยภาพในการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ด้วยค่ามากแค่ไหน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  bk888