สายการบินมีปัญหาเพราะนักท่องเที่ยวลดลง

โคโรนา ทำพิษเศรษฐกิจสายการบินมีปัญหาเพราะนักท่องเที่ยวลดลง

     มีการเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบินภายหลังจากที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาว่า ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว 9,797 เที่ยวบิน ซึ่งข้อมูลนี้เป็นการรายงานมาจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมีการคำนวณยอดการยกเลิกเที่ยวบินว่า จำนวนเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกนี้จะมีผลทำให้นักท่องเที่ยวลดจำนวนลงถึงประมาณ ห้าล้านคนเลยที่เดียว ซึ่งอาจจะต้องมีมาตรการออกมาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือสายการบิน

    เมื่อวันที่ 27  เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020  มีข่าวเข้ามาว่าทางผู้อำนวยการ กพท.  ได้ทำการคาดคะเนจำนวนผู้โดยสารของสายการบินที่มีการยกเลิกเที่ยวบินในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งตั้งแต่วันที่เริ่มมีการระบาดจนมาถึงสิ้นเดือนมีนาคม พบว่ามีการขอยกเลิกการเดินทางเป็นจำนวน 9,797 เที่ยวบินแล้วซึ่งถ้าคำนวณจำนวนคนออกมายอดจำนวนคนคือ ประมาณสามล้านคนที่หายไป ซึ่งมีการคำนวณคร่าวคร่าวออกมาว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจะหายไปอีกน่าจะประมาณ ห้าล้านคน โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นลดลงประมาณ 8.7 %

    ผลกระทบเกี่ยวกับ การลดจำนวนผู้โดยสารจากเหตุการณ์การแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนาในครั้งนี้สายการบินที่จะได้ผลกระทบมากที่สุดคือสายการบินที่เปิดขายตั๋วในราคาประหยัด เพราะสายการบินเหล่านี้มักจะเปิดเส้นทางการบินไปประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ซึ่งเมื่อมีการประชุมหารือกันแล้วก็จะมีมาตรการช่วยเหลือสายการบินประมาณ 5 ข้อเพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ 

    สำหรับปัญหาเศรษฐกิจในตอนนี้กำลังลุกลามไปใหญ่โตมีผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ การที่ภาครัฐออกมาช่วยเหลือทางสายการบินแบบนี้ถือว่าดีแต่ก็เป็นการลำเอียงเกินไปหรือเปล่าเพราะมีบริษัทและโรงแรม รวมถึงร้านค้ามากมายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน แต่กลับช่วยเหลือไม่ครบทุกคน แทนที่จะช่วยสายการบินด้วยการช่วยเหลือในการลดหนี้ให้ รัฐบาลควรหาคนมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นเร็วเร็วน่าจะดีกว่าเพราะเศรษฐกิจตกต่ำมันไม่ได้ส่งผลกับแค่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้นแต่มันกระทบกันทั้งประเทศ คนกี่หมื่นกี่ล้านคนทีต้องมาตกงานเพราะพิษของปัญหาเศรษฐกิจแล้วยังจะมามีปัญหาเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัส หลายบริษัทที่ตอนนี้ล้มละลายไปถึงแม้ในอนาคตการแก้ไขปัญหาเรื่องเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ แต่หากเศรษฐกิจยังคงตกต่ำอยู่แบบนี้ ยังไงบริษัทที่ปิดกิจการไปก็ไม่มีทางกลับมาดีขึ้นได้ ดังนั้นควรหามาตรการณ์ในการช่วยเหลือคนทั้งประเทศให้กลับมามีเงินใช้จ่ายคล่องมือเหมือนเดิมทุกคนดีกว่าที่จะช่วยใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้น