โอกาสในการขยายธุรกิจและสิ่งที่ต้องระวัง 

ธุรกิจในประเทศไทยมีการขยายตัวเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการส่งออกสินค้าเองก็ตาม หรือแม้แต่จะเป็นการลงทุนในต่างประเทศประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะมีการลงทุนและการขยายอุตสาหกรรมต่างๆเป็นจำนวนมากเพราะว่าในศักยภาพในการทำงานในปัจจุบันของประเทศไทยมีค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามประเทศไทย

มีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านการเกษตร นี่เองจึงทำให้ประเทศไทยมีโอกาสในการเติบโตและขยายเศรษฐกิจในประเทศเป็นจำนวนมากเพราะเศรษฐกิจเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจภายในประเทศไทยเองก็ทำหรือต่างประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

 จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งว่าทำไมธุรกิจต่างๆจะต้องมีการขยายตัวเพื่อหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆประเทศไทยมีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและมีการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอยู่เสมอในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงมีการค้าขายร่วมกับประเทศที่อยู่ห่างไกลไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านยุโรปหรือเป็นประเทศจีนก็ตามจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีการค้าขายกับประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดไหนก็มีการซื้อหรือแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอจึงทำให้ทั้งสองประเทศมีการลงทุนร่วมกันอยู่เสมอนี่เองจะเป็นความสำคัญว่าทำไมธุรกิจต่างๆจึงมีการขยายตัวจะต้องมีประเทศจีนเข้ามาร่วมในการลงทุนในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขยายสินค้าหรือเพิ่มยอดขายสร้างสินค้าใหม่ๆรวมถึงการผลิตทรัพยากรต่างๆเพื่อให้คนในประเทศมีการขยายธุรกิจ

 การจัดการธุรกิจที่มีการขยายและการเติบโตอย่างรวดเร็วมีแนวโน้มว่าจะต้องมี ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญเข้ามาร่วมมือกันทำเพราะการลงทุนระหว่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่อย่างยิ่งหากไม่มีความรู้ความสามารถที่มากพอไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

ก็จะพาตัวเองเข้าไปเสี่ยงหรือประสบปัญหาต่างๆได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านสินค้าและบริการต่างๆในประเทศที่มีความใกล้เคียงกันแต่อย่างไรก็ตามต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมและการใช้สินค้าต่างๆมีความแตกต่างกัน นี่เองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการลงทุนในต่างประเทศจะต้องมีการศึกษาตลาดและการลงทุนให้เหมาะสมต่อการทำงานร่วมถึงศักยภาพในการทำงานจะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

เพื่อเพิ่มผลกำไรและผลตอบแทนให้กับบริษัทสร้างโอกาสในการเติบโตเหล่านี้เองจึงทำให้ในทางภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องสนับสนุนในการขยายสาขาของอุตสาหกรรมต่างๆเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อมีจุดประสงค์ไม่ว่าจะเป็นสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจนั้น หรือแสวงหาผลกำไรหรือผลตอบแทนมองหาทรัพยากรใหม่ๆหรือตลาดใหม่ๆในการขยายธุรกิจต่างๆ

 

 

สนับสนุนโดย  next88 ทางเข้า