คลังเก็บป้ายกำกับ: รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร  หนุนเมืองคอนเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมยางพาราของโลก

          เมื่อวันที่ 10 เดือนเมษายนปีพศ. 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้เดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นประธานในพิธีในการเปิดงานมหกรรมยางพารา  2564 นครแห่งนวัตกรรมยางพารา   โดยในงานนี้มีการจัดขึ้นที่สนามการยางแห่งประเทศไทย   ซึ่งการจัดงานนั้นเป็นการเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีของไทยในการผลิตยางพารา

        รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร   เนื่องจากประเทศไทยนั้นจังหวัดหลายจังหวัดในภาคใต้มีการปลูกยางพาราและมีการส่งออกยางพาราไปเป็นสินค้าหลักของไทยและยางพาราของไทยนั้น

3ก็ดีมีคุณภาพติดตลาดโลกบรรดานานาชาติให้ความสนใจในการซื้อยางพาราจากไทยเรียกได้ว่ายางพาราของไทยนั้นมีศักยภาพที่ดีมากๆดังนั้นในงานเปิดตัวในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้นานาชาติได้รู้จักตลาดกลางยางพาราของไทย

        นอกจากรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์จะไปเป็นประธานแล้วยังได้กล่าวคาถาเกี่ยวกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันพร้อมกับพูดถึงนวัตกรรมยางพาราของไทยในปัจจุบัน  รวมถึงมีแนวความคิดที่อยากจะให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปผลิตยางพาราออกไปสู่จำหน่ายให้กับตลาดโลกสำหรับเปิดพิธีเปิดมหกรรมยางพารานี้จะมีงานตั้งแต่วันที่ 8 จนถึงวันที่ 10 เดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2565 

           ทางด้านนายเฉลิมชัยได้มีการเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้ยางพารานั้นถือว่าเป็นสินค้าของไทยที่มีการส่งออกเยอะมากและทางรัฐบาลเองก็ต้องการสนับสนุนและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งออกยางพาราซึ่งปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลเองก็มีมาตรการต่างๆที่พยายามที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่มีการผลิตยางพาราขายให้ราคายางพารานั้นได้ราคาดีเพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรนั้นก็จะดีตามไปด้วย

          นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกันผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการแปรรูปยางพาราซึ่งการส่งยางพาราในลักษณะของสินค้าแปรรูปนั้นจะสามารถเพิ่มมูลค่าและสามารถเพิ่มผลิตผลยางพาราให้มีมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้จะกลายเป็นที่รู้จักของตลาดทั่วโลกได้อีกด้วย

         นายเฉลิมชัยยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนั้นก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการแปรรูปยางพาราและมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่เสมอเพราะอยากที่จะมีการสนับสนุนให้ตลาดยางพาราของไทยนั้นมีการเติบโตยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ  แทงหวย     ซึ่งถ้าหากว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมีความพร้อมที่จะมีการผลิตยางพาราเป็นจำนวนมากรวมถึงสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์มาจากยางพาราและส่งออกไปได้ก็จะมีการสนับสนุนให้จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยียางพาราของโลกอีกด้วยนั่นเอง 

         ปัจจุบันมีการทำ App ขึ้นมา เพื่อที่จะสามารถอัพเดตเกี่ยวกับราคายาง  การซื้อขาย หรือแม้แต่โปรโมชั่นให้กับเหล่าบรรดาสมาชิกยางพารา เพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุด