คลังเก็บป้ายกำกับ: sexybaccarat

มนุษย์รายวัน ถึงหนทางตัน

หลังจากที่มาตรการรัฐบาลที่ต้องการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิด19 นั้นได้ออกมาให้มีการสั่งปิดห้างร้าน และกิจการต่างๆ จำนวน ยี่สิบสองวัน ซึ่งเมื่อมาตรการนี้ออกมา ทำให้ส่งผลกับคนทำงานที่มีรายได้แบบวันต่อวันอย่างช่วยไม่ได้

เพราะคนเหล่านี้ถือว่ามีจำนวนมาและส่วนใหญ่ก็จะทำงานกับห้างร้านสรรพสินค้า สถานบันเทิง และสถานบริการต่างๆ ซึ่งจากแหล่งข่าวภาคแรงงาน ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและคอยดูสถานการณ์แรงงานระดับรากหญ้านั้น เช่นพวกพนักงานจ้างรายวัน หรือกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว มีการตรวจสอบพบว่า กลุ่มพนักงานเหล่านี้ได้รับผลกระทบแบบจังๆ จากมาตรการปิดกิจการต่างๆ

ชั่วคราวเป็นเวลายี่สิบสองวัน โดยที่มีผลทันทีแบบไม่ทันตั้งตัว และพวกเค้าจะไม่มีรายได้ในการดำรงชีพตลอดไปจนกว่าครบยี่สิบสองวัน ซึ่งหากเลวร้ายไปกว่านั้น หากมีมาตรการที่ให้ต้องมีการหยุดกิจการชั่วคราวกันต่อ พวกเค้าก็จะไม่มีรายได้เป็นระยะเวลาอย่างยาวนานเลยทีเดียว สาเหตุก็เนื่องจากกลุ่มลูกจ้างหรือพนักงานรายวันเช่นนี้ จะมีการรับค่าจ้างหรือรายได้เป็นแบบวันต่อวัน และหนำซ้ำที่หนักไปกว่านั้น คนเหล่านี้ที่ไม่ได้มีรายได้ประจำจะไม่สามารถเข้าถึงมาตรการรัฐที่ได้ออกมาให้มีสถาบันการเงินต่างๆ

ได้ออกมาให้ความช่วยเหลือกับลูกจ้างพนักงานต่างๆ แต่การที่จะเข้าถึงสถาบันการเงินเหล่านี้ได้ จะต้องเป็นพนักงานหรือผู้ที่มีรายได้ประจำเท่านั้น นั้นจึงหมายความว่า พนักงานจ้างรายวัน หรือลูกจ้างกินเงินรายวันนั้น หมดสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงนี้แน่นอน

ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ภาครัฐบาลจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขว่าจะทำอย่างไร ที่จะทำให้คนกลุ่มรายวันเหล่านี้ สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินที่ออกมาช่วยเหลือกันได้ ซึ่งกระทรวงแรงงาน หรือผู้นำรัฐบาลไทยจะต้องรีบเร่งออกมาแก้ปัญหา และหาวิธีรองรับคนเหล่านี้อย่างโดยด่วน ไม่เช่นนั้น จะมีความสูญเสียจากการคิดสั้นที่เกิดจากความเครียดเพราะไม่มีเงินประทังชีวิตอย่างแน่นอน

เพราะจากเหตุการณ์หลายๆ ครั้งที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือตกต่ำเช่นนี้ มาตรการรัฐที่ออกมา เปรียบเสมือนขายผ้าเอาหน้ารอด ที่แก้ปัญหาไปเฉพาะหน้า โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาว่าจะเกิดปัญหาหรือสิ่งใดๆตามมา จนถึงการแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจทำอะไรที่ล่าช้า

จนล่วงเลยมาเข้าสู่ภาวะที่ทำให้ปัญหานั้นแก้ไขได้ยากและลุกลามเป็นวงกว้างใหญ่โตจนทำให้ปัญหาแก้ไขไม่ได้ และมีผลกระทบมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นาน ไม่ว่าปัญหานี้จะผ่านไปอย่างไร หลังวิกฤตการณ์ไข้ไวรัสนี้ผ่านพ้นไปแล้ว วันนั้นจะเป็นวันที่รัฐบาลนี้อาจจะต้องสูญเสียอำนาจในมือ

ที่พวกเค้าไม่สามารถใช้มันให้เกิดขึ้นและมีประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ และหากรัฐบาลชุดนี้ไม่ยอมปล่อยอำนาจ ประเทศไทยคงต้องเสียคนดีๆ ไปอีกแน่นอ

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    sexybaccarat