วิธีการจัดการกับหนี้สินที่ถูกวิธี

จากมาตรการต่างๆ ที่ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 นั้น ทำให้เกิดภาวะของมนุษย์แรงงาน ตกงานกันเป็นแถบๆ และไม่เว้นแม้แต่เจ้าของกิจการบริษัทฯ ต่างๆ ที่มีผลกระทบกันไปด้วย เพราะจากสิ่งที่ให้ต้องมีการปิดเมือง ปิดประเทศ และหยุดกิจการชั่วคราว จึงทำให้เจ้าของกิจการหลายๆ ท่านมีปัญหาในเรื่องของการขาดรายได้

และทำให้ไม่มีเงินจ้างลูกจ้างหรือพนักงานให้ทำงานกันต่อ ปัญหาจึงเกิดเป็นลูกโซ่ ซึ่งแต่ละคนไม่มีรายได้ ก็จะไม่มีเงินไปจ่ายหนี้ เพราะทุกคนเป็นหนี้ ไม่มีใครไม่เป็นหนี้ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ สิ่งที่ต้องรีบทำคือ จัดการกับหนี้เสียให้เรียบร้อย เพราะหนี้เสียพวกนี้เกิดจากความไม่มีวินัยในการจัดการกับเงินของตัวเอง

ดังนั้นก่อนเป็นหนี้ จึงต้องคิดให้รอบคอบ ลองคิดถึงรายจ่ายรวมทั้งหมดในแต่ละเดือนว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่เราต้องรับผิดชอบ และรายได้ทั้งเดือนมันพอกับรายจ่ายไหม เชื่อเลยว่าร้อยละเก้าสิบ ไม่ทันได้คิด เอาหละ ถ้ายังนั้นเรามาลองหาวิธีกัน

อันดับแรก เราต้องรู้ก่อนว่า เรามีหนี้อะไรบ้าง จดรายการมาให้หมด ที่เป็นหนี้สินในเวลานี้

อันดับสอง จัดระเบียบหนี้ โดยดูว่าหนี้ไหนเป็นหนี้ดี และอันไหนเป็นหนี้เสีย พอเห็นภาพแล้วจะได้รู้ว่าควรจัดการกับหนี้ไหนก่อน ซึ่งหนี้ที่ต้องควรจัดการก่อนนั้นคือหนี้เสีย

อันดับสาม จัดลำดับการชำระหนี้ ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญกับหนี้เสียที่มีดอกเบี้ยแพงๆ ก่อน

อันดับสี่ สำคัญมาก คือเราต้องไม่เพิ่มหนี้ ด้วยการงดรายจ่ายที่มีความฟุ่มเฟือย แล้วนำเงินส่วนที่เคยใช้ตรงจุดนี้ แล้วงด ไปชำระหนี้เสีย ซึ่งจะทำให้หมดหนี้เร็วขึ้น

อันดับห้า อย่าผิดนัดชำระหนี้ ต้องชำระหนี้ให้ครบทุกหนี้

จงจำไว้ว่าหนี้นั้น มีทั้งหนี้ดีและหนี้เสีย หากตัวเราเองนั้นรู้จักการบริหารเงินของตัวเราให้เป็น การที่เราก่อหนี้ขึ้นมา ไม่ใช่เรื่องแย่ แต่หนี้ที่เราก่อขึ้นมา ควรจะเป็นหนี้ดี ที่ช่วยทำให้ก่อเกิดในการต่อยอดเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อนำเงินไปลงทุนทำธุรกิจ หรือศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ที่จะได้นำการมาใช้ในอนาคต

เพราะคนทุกคนต้องเป็นหนี้ ไม่มีใครไม่เป็นหนี้ ระดับมหาเศรษฐีทั่วโลกก็เคยเป็นหนี้มากันก่อน แล้ว เพียงแต่ว่าเค้ารู้จักบริหารหนี้ให้เป็น และที่สำคัญหนี้ที่เค้ามีกันนั้น มันคือหนี้ดี

 

สนับสนุนโดย  dewabet

สิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจ

ธุรกิจอุตสาหกรรมมากมายถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายตัว สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่ออุตสาหกรรมต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการตอบสนองทุกคน อย่างยกตัวอย่างเช่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนได้มากยิ่งขึ้น

เพราะอย่างที่รู้กันต้องยอมรับว่าคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาสมาร์ทโฟน สิ่งที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบันที่มันราคาถูกเป็นอย่างมากและราคาหรือยังปรับตัวกันอยู่เสมอ และในขณะนี้ก็มีการแข่งในระดับอุตสาหกรรมที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในการแข่งขันการดึงกลุ่มลูกค้าที่ใช้เทคโนโลยี

ในราคาที่ถูกกว่านี้ทำให้ธุรกิจต่างๆมีความพยายามที่จะผลิตอุปกรณ์และนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ นี่เองจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆก็ต้องมีการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อรองรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมและน้ำเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำที่มีการ ใช้น้ำในการบริโภคของผู้คนข้างๆ

การใช้น้ำเหล่านี้บางคนที่บ้านไม่มีเครื่องกรองน้ำก็จะมีการซื้อน้ำเป็นถังเข้ามาบริโภค มีแต่มันสำคัญอย่างมากธุรกิจแต่ละธุรกิจมีความปรับตัวที่จะประดิษฐ์คิดค้นรูปแบบการกรองน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และในปัจจุบันก็มีการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อรองรับการกรองน้ำหลากหลายรูปแบบและมีการเติบโตมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามธุรกิจต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันรวมทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ เพราะทุกๆธุรกิจย่อมมีคู่แข่งอยู่แล้วการที่จะก้าวเหนือกว่าคู่แข่งจำเป็นจะต้องมีการนำส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม

ในปัจจุบันมีการผลิตคิดค้นหรือพัฒนาในส่วนของปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทำงานร่วมกับมนุษย์ให้คิดค้นหรือวิเคราะห์ต่างๆให้มายืนขึ้น ส่วนต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงทางด้านความพัฒนาในอุตสาหกรรมต่างๆได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมต่างๆมีการแข่งขันที่สูงขึ้น

จึงทำให้มีการปรับตัวใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา อุปกรณ์ที่ช่วยเก็บบันทึกและประมวลผลได้เป็นอย่างดีเยี่ยมโดยที่จะมีการโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เข้าไปเพื่อให้มีการทำงานโดยพึ่งพาในส่วนของซอฟต์แวร์นั้นเป็น

อย่างไรก็ตามในทุกอุตสาหกรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เท่าทันต่อธุรกิจอื่น ส่งเสริมให้มีความสามารถในการแข่งขันหรือดึงสัดส่วนทางการตลาดมาเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจตัวเอง

นี่จะทำให้ธุรกิจเรานะสามารถเติบโตไปได้และอุตสาหกรรมต่างๆช่วยให้มีการนำไปปรับใช้ได้จริง นำคอมพิวเตอร์มาพัฒนาร่วมกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ต่างๆเพื่อทำการโปรแกรม และสั่งให้เครื่องจักรนั้นทำงานตามที่ต้องการและในปัจจุบันก็ยังสามารถควบคุมเครื่องจักรต่างๆในสถานที่ใกล้ๆได้อีกด้วย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  rb88 ฝาก ขั้น ต่ํา

นายประยุทธ์สั่งคุกคามประชาชนถึงบ้าน และ น.ศ. 

สำหรับการเมืองในวันนี้ใครที่กำลังกังวลเรื่องการปฏิรูปสถานบันวันนี้นักศึกษาได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าอยากจะเห็นในการปฏิรูปสถานบันนั้นมันยังคงเป็นเรื่องที่ต้องพูดต่อไปแต่ว่าเป็นการปฏิรูปให้เกิดการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกภายใต้รัฐธรรมนูญ

ซึ่งก็ได้เป็นการปกครองอย่างปกติของประเทศไทยฝูงชนประชาชนหนาขนาดถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปวันที่18กรกฎาคมต้องรอถึงประมาณ6โมงหรือทุ่มหนึ่งคนถึงจะไปฝั่งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้แต่วันนี้เวลา4โมงคนเต็มถนนราชดำเนินเป็นการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยหลังการรัฐประหารของนายประยุทธ์ไปเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้การชุมนุมในครั้งนี้มันได้เป็นสัญญาณของอะไรการชุมนุมในครั้งนี้มันเป็นการชุมนุมของการปฏิเสธอำนาจของนายประยุทธ์ไปแล้วอย่างสิ้นเชิงแน่นอนว่าเรื่องของการเรียกร้องเป็นเรื่องของการต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นเรื่องของการอยากให้มีการยุบสภาเป็นเรื่องของการไม่ให้มีการคุกคามประชาชนเป็นเรื่องของที่ไม่เอารัฐบาลของชาติแต่แกนทั้งหมดนี้

ในการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในรอบนี้นั้นมันได้เกิดขึ้นท่ามกลางในการข่มขู่การคุกคามที่นายประยุทธ์ได้กระทำกับประชาชนอย่างต่อเนื่องก่อนหน้าที่จะมีการชุมนุมในวันที่16สิงหาคมนั้นการไล่ล่าการจับกุมแกนนำไม่ว่าจะเป็นการจับกุมทนายอานนท์ที่ได้ลากไปที่ยังศาลอาญาและได้อุ้มจากศาลอาญาไปยังโรงพักและในการจับนายไมค์ต้องอุ้มไมค์จากศาลอาญาเพื่อที่ต้องการเอาไปที่โรงพักประชาชนก็ได้พากันไปปกป้องไมค์อย่างเต็มพื้นที่หรือแม้กระทั่งการอุ้มเพนกวินจากเมืองทองธานีต่อหน้าสื่ออย่างอุกอาจหลังจากนั้นก็พยายามที่จะนำเพนกวินเข้าห้องขังหลังจากนั้นเพนกวินก็ได้รับการประกันตัวแต่ในที่สุดแล้วนั้นการคุกคาม

ซึ่งรวมไปจนถึงพวกเด็กมัธยมแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เด็กที่พัทลุงและที่ตนังก็ได้มีเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตามหากันถึงที่บ้านทำเหมือนกับว่านักเรียนนั้นเป็นฆาตรมันกลายเป็นสิ่งที่ได้มีการเรียกแขกทำให้มีประชาชนนั้นได้ลงมาท้องถนนมากขึ้นแต่ที่สำคัญมันไม่ได้อยุ่ที่ประชาชนนั้นได้ลงถนนอย่างเดียว

เนื่องจากมันได้มีการข่มขู่ออกมาจากนายประยุทธ์ทำไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ทางกฎหมายอย่างตำรวจกระบวนการยุติธรรมต่างๆหรือมันอาจจะเป็นการข่มขู่ด้วยวิธีในด้านนอกของขอบกฎหมายสั่งให้เจ้าหน้าที่เรื่องแบบให้ออกไปตามหาประชาชนที่บ้านรวมไปถึงบ้าน น.ศ. นั้นมันก็ได้มาถึงในจุดที่ประชาชนเขาไม่ได้สนใจในเรื่องของการถูกข่มขู่ในรูปแบบนี้อีกแล้วทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้ได้คำปราศรัยของนักศึกษาในช่วงเวลานี้ในหลายๆเรื่องมันได้มีสัญญาณถ้าหากว่าผู้ที่ได้มีอำนาจในประเทศไทยในปี52ปี53และหลังปี57ปาบกรรมที่ประยุทธ์ได้ทำกับประเทศไทยมันกำลังไล่ล่าอยู่

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  rb88 line

อยากถาม ผบ.ทบ. ว่าอาการโรคชังชาตินั้นอาการมันเป็นยังไง?

ซึ่งคนที่รักชาตินั้นจะต้องรัก ประยุทธ์จันทร์โอชา คนรักชาติจะต้องรับ ผบ.ทบ. คนรักชาติจะต้องให้ ประยุทธ์จันทร์โอชา เป็นนายกตลอดไปส่วนใครที่ไม่อยากให้ ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกคนเหล่านั้นคือศัตรูของชาติประยุทธ์จันทร์โอชา

ถือว่าได้เป็นสัญลักษณะของชาติอย่างนั้นเลยหรือไงสำคัญตัวเองผิดไปหรือเปล่าตื่นๆชาติไทยนั้นยิ่งใหญ่กว่า ประยุทธ์จันทร์โอชา ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแค่เพียงเศษของผู้นำที่ได้เข้ามามีอำนาจในประเทศไทยและพอมาถึงในจุดหนึ่ง ประยุทธ์จันทร์โอชา ก็จะต้องลาออกไปเพราะฉะนั้นแล้วในมุมมองของใครที่ว่าใครที่เกียรติ ประยุทธ์จันทร์โอชา เป็นคนชังชาติเป็นคนไม่รักชาติมันน่าจะสะท้อนในมุมมองทางการเมืองของคนที่เชียร์ ประยุทธ์จันทร์โอชา

จนในหัวนั้นไม่มีสติปัญญาจนขาดการไตร่ตรองของการตักเตือนตนเองว่าในที่สุดแล้ว  ประยุทธ์จันทร์โอชา มันไม่ใช่ชาติและชาติที่แท้จริงนั้น “มันก็คือประชาชน” ชาติไม่ใช่นายก ชาติมันก็ไม่ใช่ ผบ.ทบ. และ นายกหรือว่าผบ.ทบ.นั้นจะต้องทำงานบนความเชื่อมั่นและความศรัทธาและ ในการที่จะต้องเคารพในประชาชน คุณทัพเทพเรือนประภัย กิจเสรี  กลุ่มเยาวชนปลดแอกซึ่งได้เคยปราศรัยในตอนที่เยาวชนปลดแอกได้ทำการเคลื่อนไหวกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

คุณทัพเทพเรือนประภัยอายุไม่เท่าไรปราศรัยจนเสียแหบเสียแห้งหลายคนจำเขาได้เขาได้พูดในเฟสบุ๊คของเขาแบบนี้ว่า “การที่ผบ.ทบ.ได้กล่าวถึงประชนชนที่ออกมาเรียกร้อง ประชาธิปไตยว่าชังชาตินั้นแสดงว่าในความคิดของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ชาติไม่เท่ากับประชาชน” ส่วนเพจประชาชนปลดแอก

ซึ่งได้แปลมาจากเยาวชนปลดแอกเขาบอกแบบนี้ว่าสิ่งที่ที่ประชาชนเรียกร้องก็คือหยุดคุกคามประชาชนร่างรัฐธรรมนูญยุบสภาสามข้อเรียกร้องนี้เหมือนว่าทาง “ รัฐบาลนั้นมองไม่เห็น “ ไม่ได้ยินและเมินเฉย “ ไม่ยอมรับฟังคนรุ่นใหม่ทำให้เห็นต่อไปว่า รัฐบาลไม่มีความจริงใจต่อประชาชนส่วนนักวิชาการประจักษ์และศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ออกมาบอกว่าไม่มีประเทศไหนในโลกยกเว้นประเทศที่ด้อยพัฒนา2-3ประเทศในแอฟริกา

และเอเซียที่ที่กองทัพจะเข้ามายุ่งกับการเมืองมากเท่ากองทัพไทยและไม่มีผู้นำกองทัพในประเทศไหนจะออกมาพูดในเรื่องการเมืองออกมาโจมตีประชาชนในชาติอย่างที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดมารยาทรู้จักมั้ยไม่เคยโดยสั่งสอนมาหรอมันไม่สมควรและมันขัดกับการเรื่องของกองทัพจะต้องรับใช้ประชาชนเช่นเดียวกันกับ สส. รังสิมันต์ โรม พรรคก้าวไกล บอกว่า 

ซึ่งที่ ผบ.ทบ. โจมตีนักศึกษาประชาชนว่าเป็นผู้ชังชาตินั้นน่าจะเป็นความคิดที่ตัวเองนั้นชังเพื่อร่วมชาติมากกว่าเช่นเดียวกันกับ  สส. กรุงเทพพรรคก้าวไกลได้โพสเฟสบุ๊คว่า “ อยากถาม ผบ.ทบ.ว่าอาการมันเป็นยังไงโรคชังชาติ โรคนี้มันได้เป็นโรคเรื้อรังติดต่อในหมู่ที่มีอำนาจมากกว่าคือโรคที่เห็นตัวเองเป็นชาติไม่ใช่โรคชังชาติ”

 

สนับสนุนโดย  dewabet

เรานั้นมาเปลี่ยนหน้าร้อนให้เป็นเงินกันดีกว่า

ในช่วงที่อากาศนั้นร้อนมาก  ถึงมากที่สุดนั้นเรานั้นคิดที่จะหาอะไรนั้นขายเพื่อที่จะช่วยคลายความร้อนกันบ้างนะ  เพราะว่าบ้านเรานั้นมีแต่เรื่องที่ร้อน  ร้อนมากที่สุดขึ้นทุกวัน ดังนั้นเราก็ต้องหาอะไรมาขายเพื่อที่จะช่วยคลายความร้อนกันหน่อย  เราไปดูกันอาชีพที่คลายความร้อน

   ขายน้ำแข็งใส     ถึงแม้ว่าจะมองดูว่าง่ายขายกันเยอะนั้นแต่เมื่อเรานั้นขายให้ดูดี และเครื่องนั้นเยอะกว่าร้านอื่นๆนั้นมีหรือที่ลูกค้านั้นจะไม่ซื้อเราและเรานั้นก็ขายในราคาที่ไม่แพง  อย่างเช่น  10-20 บาทนั้นก็พอแล้ว  เพียงแค่เรานั้นมีเครื่องให้ลูกค้านั้นเลือกเยอะเพียงแค่นี้นั้นเรานั้นก็มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อ เลือกที่จะกินของเรานั้นเยอะ  แล้ว  เพราะว่าการที่เรานั้นขายในราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไป  ก็จะทำให้เรานั้นมีลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวน้อยนั้นก็สามารถที่เลือกซื้อได้  

    ขายไอศครีม   เมื่ออากาศร้อนๆนั้นเรานั้นมักจะนึกถึงไอศกรีมกันเพราะว่าทำให้เรานั้นสดชื่น  และใครที่ต้องการอยากจะขายไอศครีมมะพร้าวนั้นก็หน้าที่จะลงทุนเพราะว่าลงทุนนั้นไม่ได้เยอะอะไร  เพียงแค่เรานั้นหาวิธีในการเลือกที่แวกแนวสักนิดหนึ่งแค่นี้เรานั้นก็จะได้กินของที่อาร่อยและสวยงามสามารถที่จะถ่ายเอาลงโซเชียวนั้นได้อีกด้วย  

  ขายน้ำปั่นน้ำผลไม้  เมื่ออากาศร้อนแบบนี้นั้นเราก็ควรที่จะเลือกขายของที่เรานั้นทำให้คลายความร้อนกันได้และบวกด้วยในตอนนี้คนเรานั้นเริ่มที่จะหันมาใส่ใจเกี่ยวกับการเลือกกินกันมากขึ้น  เรานั้นควรที่เอาผลไม้มาปั่นขายเพื่อที่จะให้คนที่รักสุขภาพหรือว่าดูแลสุขภาพนั้นได้เลือกได้ลองกินแถมยังดีต่อสุขภาพนั้นอีกด้วย  และยังสร้างรายได้ให้กับเรานั้นอีก  

 ขายเฉาก๋วย   เมื่ออากาศร้อนนั้นสิ่งแรกที่เรานั้นคิดถึงอะไรก็ได้ที่เป็นของเย็นที่กินเข้าไปแล้วนั้นเย็นไปตับปอด ข้างในนั้นเลย  นั่นก็คือเฉาก๋วยที่เป็นสีดำเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเฉ๋าก๋วยนั้นสามารถที่จะคลายความร้อนนั้นได้  และยังเคี้ยวหนึบๆอีกด้วยแถมยังมีสรรพคุณในการช่วยแก้ร้อนในนั้นได้อีกด้วยนะ  ในการที่เรานั้นขายเฉาก๋วยเพียงแค่เรานั้นไปรับขายต่อนั้นก็ได้เพราะว่าจะให้เรานั้นทำเองคงจะเหนื่อยเอาเป็นอย่างมากไปรับเฉาก๋วยมาขายนั้นก็เป็นทางเลือกให้กับเรานั้นได้สบายเลย  

          เห็นไหมค่ะว่าแค่อากาศที่ร้อนนั้นเราสามารถที่จะขายอะไรที่เป็นเย็นเพื่อที่จะคลายความร้อนให้กับเรานั้น แดละยังสร้างรายได้ให้เรานั้นอีกด้วย  เก็บไปลองคิดดูนะเพื่อว่าจะเป็นช่องทางในการที่เรานั้นหารายได้  

 

สนับสนุนโดย  v9bet

โอกาสในการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของบริษัทเล็ก 

มีบริษัทมากมายนำสิ่งประดิษฐ์นำมาใช้กับเทคโนโลยีรวมถึงวัฒนธรรมและความต้องการของประเทศนั้นๆ เพื่อสร้างรูปแบบการให้บริการใหม่ๆรวมถึงธุรกิจใหม่ๆที่มีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นของธุรกิจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้านแนวคิดหรือว่า การสร้างองค์กรที่มีขนาดที่สามารถขยายตัวได้อยู่ตลอดเวลาเกิดความมั่นคงกับบริษัทนั้นๆและการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด เรานี่เองคือการนำแนวคิดที่พัฒนาบริษัทอย่างไม่มีขีดจำกัด

ไปใช้เป็นแนวคิดของ startup หรือว่าบริษัทในยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับวัฒนธรรมหรือแม้แต่จะเป็นรูปแบบในการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ในประเทศนั้น ลดค่าใช้จ่ายลงให้น้อยที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการคิดวิเคราะห์และนำผลการวิจัยนั้นมาผลิตสินค้าต่างๆหรือบริการต่างๆร่วมกับองค์กรอื่นๆ

หรือคนที่มีข้อมูลและความต้องการของคนในปัจจุบัน โครงสร้างโครงสร้างในการทำงานใหม่ๆหรือบริการใหม่ๆรวมถึงแพลตฟอร์ม Application ต่างๆก็มีผลิตขึ้นมาในปัจจุบันมีการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายเพื่อให้ตลาดนี้สามารถเติบโตไปได้ เพราะตลาดทางด้านเทคโนโลยีนี้

เรียกว่ามีการเติบโตค่อนข้างสูงคนในโลกส่วนใหญ่ในปัจจุบันสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้แล้ว ในส่วนนี้เองจึงเป็นช่องว่างให้เกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาและบริการมากมายในการนำองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาสร้างองค์ความรู้เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ การสร้างธุรกิจขนาดเล็กหรือการลดธุรกิจขนาดของตัวเอง

ลงมาอาจจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดเนื่องด้วยธุรกิจสมัยใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นมาไม่จำเป็นต้องมีโรงงานขนาดใหญ่หรือว่าผู้คนจำนวนมากอยู่ในบริษัท ก็สามารถเพิ่มอัตราการแข่งขันกับบริษัทได้ด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มศักยภาพของบุคคลที่ทำงานในบริษัท

เรานี่เองคือแนวคิดแบบใหม่ที่เพิ่มศักยภาพของการลงทุน สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการมากที่สุดนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้พัฒนาสร้างแพลตฟอร์มที่มีความรู้ความสามารถหรือว่าเสริมสร้างความต้องการของผู้คนให้มาก จะสามารถทำให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเพราะว่ามีอัตราการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำแต่ว่าในส่วนของนักลงทุนที่มาลงทุนในบริษัทนั้นๆที่ให้โอกาสในการเจริญเติบโต

จะลงทุนที่เดียวในมูลค่าค่อนข้างมหาศาลทำให้มูลค่าของบริษัทแต่ละบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มีบริษัทในประเทศไทยแล้วมากมายที่เข้ามาแข่งขันในตลาดแห่งนี้ตลาดเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างความต้องการของผู้คน และมีการลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติมากมายในบริษัทเหล่านี้

จึงทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเข้าไปสู้กับบริษัทข้างเคียงหรือบริษัทที่อยู่ในโลกได้อย่างเท่าเทียม เรานี้เองจำเป็นจะต้องอาศัยการบริหารความต้องการของผู้คนให้เป็นประโยชน์นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิจัยและพัฒนาหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้กับบริษัทและโอกาสในการเติบโตอยู่เสมอ

 

สนับสนุนโดย  next88 สมัคร

โอกาสในการขยายธุรกิจและสิ่งที่ต้องระวัง 

ธุรกิจในประเทศไทยมีการขยายตัวเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการส่งออกสินค้าเองก็ตาม หรือแม้แต่จะเป็นการลงทุนในต่างประเทศประเทศไทยมีแนวโน้มว่าจะมีการลงทุนและการขยายอุตสาหกรรมต่างๆเป็นจำนวนมากเพราะว่าในศักยภาพในการทำงานในปัจจุบันของประเทศไทยมีค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามประเทศไทย

มีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านการเกษตร นี่เองจึงทำให้ประเทศไทยมีโอกาสในการเติบโตและขยายเศรษฐกิจในประเทศเป็นจำนวนมากเพราะเศรษฐกิจเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจภายในประเทศไทยเองก็ทำหรือต่างประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

 จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งว่าทำไมธุรกิจต่างๆจะต้องมีการขยายตัวเพื่อหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆประเทศไทยมีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและมีการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอยู่เสมอในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงมีการค้าขายร่วมกับประเทศที่อยู่ห่างไกลไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านยุโรปหรือเป็นประเทศจีนก็ตามจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีการค้าขายกับประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดไหนก็มีการซื้อหรือแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอจึงทำให้ทั้งสองประเทศมีการลงทุนร่วมกันอยู่เสมอนี่เองจะเป็นความสำคัญว่าทำไมธุรกิจต่างๆจึงมีการขยายตัวจะต้องมีประเทศจีนเข้ามาร่วมในการลงทุนในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขยายสินค้าหรือเพิ่มยอดขายสร้างสินค้าใหม่ๆรวมถึงการผลิตทรัพยากรต่างๆเพื่อให้คนในประเทศมีการขยายธุรกิจ

 การจัดการธุรกิจที่มีการขยายและการเติบโตอย่างรวดเร็วมีแนวโน้มว่าจะต้องมี ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญเข้ามาร่วมมือกันทำเพราะการลงทุนระหว่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่อย่างยิ่งหากไม่มีความรู้ความสามารถที่มากพอไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

ก็จะพาตัวเองเข้าไปเสี่ยงหรือประสบปัญหาต่างๆได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านสินค้าและบริการต่างๆในประเทศที่มีความใกล้เคียงกันแต่อย่างไรก็ตามต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมและการใช้สินค้าต่างๆมีความแตกต่างกัน นี่เองจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการลงทุนในต่างประเทศจะต้องมีการศึกษาตลาดและการลงทุนให้เหมาะสมต่อการทำงานร่วมถึงศักยภาพในการทำงานจะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

เพื่อเพิ่มผลกำไรและผลตอบแทนให้กับบริษัทสร้างโอกาสในการเติบโตเหล่านี้เองจึงทำให้ในทางภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องสนับสนุนในการขยายสาขาของอุตสาหกรรมต่างๆเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อมีจุดประสงค์ไม่ว่าจะเป็นสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจนั้น หรือแสวงหาผลกำไรหรือผลตอบแทนมองหาทรัพยากรใหม่ๆหรือตลาดใหม่ๆในการขยายธุรกิจต่างๆ

 

 

สนับสนุนโดย  next88 ทางเข้า

การซื้อหุ้นในกองทุนรวม

ซื้อหุ้นในกองทุนรวมนั้นทำได้อย่างไรและเราจะได้ดอกเบี้ยเท่าไรจากการซื้อกองทุนรวม

วันนี้เราจะมาจำลองการลงทุนในกองทุนรวมกัน

เนื่องจากว่าเวลาที่เรานั้นมีเงินที่เหลือเก็บในระดับหนึ่งเราก็จะนำเอาเงินนั้นไปฝากกับธนาคารและเราก็จะได้ดอกเบี้ยมา ซึ่งไม่เกินประมาณ2%หรือไม่ก็โดยปกติแล้ว ถ้าต่ำกว่า1.7%เราขอแนะนำเลยว่าให้คุณนั้นฝากเงินไปเลยแต่ในกรณีที่คุณนั้นอยากได้มากกว่า1.7%แต่คุณจะต้องทำอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนรวมไปซื้อทองไปซื้อที่ดินเล่นหุ้น 

สิ่งเหล่านี้มันเป็นการลงทุนซึ่งในบางครั้งมันอาจจะเป็นเกมในการลงทุนด้วยซ้ำที่ตลาดคอยปั่นให้คุณเข้าไปเพื่อให้เขาได้กำไรมากขึ้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่แล้วก็จะถูกเรียกกันว่าแมลงเม่าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะลงทุนกันอย่างไงเวลาใครพูดอะไรเราก็มักที่จะลงทุนไปตามเขาจึงทำให้เงินของเราที่ได้ลงทุนไปจึงทำให้เงินของเราที่ฝากเอาไว้มันก็ไปติดคาอยู่ในตลาดจะทำการขายมันก็ขาดทุนแล้วอย่างนี้จะทำยังไงให้ได้ติดกับดักหรือเป็นแมลงเม่าเข้ากองไฟแล้วแหละ

ซึ่งเราควรที่จะทำการทดลองเล่นกันดูก่อนเราขอข้ามขั้นตอนในการสมัครกองทุนรวมถ้าคุณอยากจะลงทุนในกองทุนรวมจริงๆเราขอแนะนำว่าให้คุณนั้นไปติดต่อในธนาคารได้เลยเข้าไปทำแบบประเมินความเสี่ยงที่นั่นเข้าไปซื้อได้เลยบอกกับเขาไปเลยว่าเรานั้นอยากจะซื้อกองทุนตัวนี้ในราคา500บาทหรือกี่บาทก็ได้แล้วแต่เราและในการลงทุนครั้งแรกเราก็จะไม่ข้องกันอยู่แล้ว

ดังนั้นให้พนังงานทางธนาคารที่เขานั้นพอที่จะมีประสบการที่ชำนานมากกว่าเราบอกให้เขานั้นทำให้เราเลยจะดีกว่าแล้วถัดมานั้นเราก็สามารถที่จะซื้อผ่านทางแอพพลิเคชั่นหรือไม่ก็ซื้อผ่านทางเว็บไซต์อื่นๆก็ได้

นอกจากนี้เราจะมาทำการจำลองในกาลงทุนมาที่เว็บไซต์หนึ่งก่อนเมื่อเรานั้นเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วและเราก็เข้ามาทำการซื้อขายวในกองทุนซึ่งในเว็บไซต์เหล่านั้นคุณสามารถที่จะสมัครเป็นเว็บไซต์ของเขาแล้วก็ทำการซื้อขายกองทุนได้เลยและถ้าเกิดว่าสำหรับมือใหม่หรือว่าพึ่งจะเล่นคุณไปติดต่อกับธนาคารได้เลยมันจะสะดวกกว่า

ซึ่งตรงจุดแรกเลยนั้นที่เราอยากจะแนะนำให้ได้เข้าใจกันก็คือการเข้าสู่ข้อมูลการลงทุนแล้วไปที่Fund ซึ่งกองทุนเหล่านี้มันมีอยู่หลากประเภทมากเลยก็คือจะเป็นคนที่เขาลงทุนในเรื่องของตลาดเงินตลาดทองคำตลาดน้ำมันหรือไม่ก็บางคนที่เขามีเงินหรือรายได้มากๆนั้นเขาต้องการที่จะลดย่อนภาษีก็ซื้อLTF RIFก็ได้

 

สนับสนุนโดย  next88 pantip

การลงทุนในการซื้อสลากออมสิน

วันนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งเครื่องมือนั่นก็คือสลากพวกสลากออมสินสลาก ธ.ก.ส. สลาก ธอส.สำหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจว่าหลักการในการลงทุนมันเป็นระดับไหนถ้าหากว่าเรานั้นซื้อแล้วเราจะได้รับเงินยังไงดอกเบี้ยงหรือว่าเงินรางวัลอะไรยังไงและวันนี้เราก็จะมาสรุปให้ได้ฟังกันคร่าวๆสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้หรือว่าใครที่กำลังมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งและอยากที่จะรองไปซื้อสลากดูก็อ่านบทความนี้ให้จบ

การที่เราจะนำเงินไปซื้อสลากไม่ว่าจะเป็นสลากออมสินสลาก ธ.ก.ส.หรือว่า สลาก ธอส.ถือว่ามันได้เป็นการลงทุนอีกหนึ่งรูปแบบและยังได้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเงินมันดูคล้ายๆกับการฝากเงินออมเงินแต่ว่าในระหว่างทางเราสามารถที่จะลุ้นรางวัลไปด้วยและเมื่อเวลาถือครบกำหนดที่เรานั้นซื้อแล้วเราก็จะได้เงินต้นคืนมาพร้อมกับดอกเบี้ยงแต่ทว่าเราไปถอนมันออกมาก่อนหรือว่าเราถือไม่ครบกำหนดในระยะเวลาบางที่เราอาจจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือจะได้รับคุณก็จะได้รับในประมาณที่น้อยลง

ซึ่งในการซื้อสลากนี้เป้าหมายหลักของคนที่ได้ซื้อสลากหรือว่าลงทุนในสลากหนึ่งเลยเพื่อเก็บเงินและสองเพื่อลุ้นรางวัลแต่ถ้าใครคิดที่จะฝากสลากคิดที่จะเอาดอกเบี้ยหรืออยากได้ดอกเบี้ยสูงตรงนี้มันไม่ตอบโจทย์เพราะว่าวัดกันจริงๆแล้วดอกเบี้ยในการซื้อสลากอะไรพวกนี้ฝากประจำยังให้มากกว่าเยอะแต่ว่าเราก็จะต้องดูเป้าหมายเพราะว่าฝากประจำมันก็ไม่มีรางวัลที่จะให้เราลุ้น

นอกจากนี้ถ้าหากว่าจะถามว่ามันเหมือนกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่คำตอบเลยว่ามันไม่เหมือนเพราะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าเราได้ซื้อไปแล้วงวดๆนั้นเราไม่ถูกเงินของเรามันก็จะศูนย์เปล่าไปทันที่แต่ถ้าหากว่าเราไม่ถูกรางวัลในงวดนี้เราก็สามารถเอาไว้ลุ้นได้เรื่อยๆจนกว่าจะครบกำหนดสัญญา

อย่างเช่นเราซื้อสลากกำหนดแบบ3ปีเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ลุ้นมันทั้งหมด3ปีทุกงวดๆอะไรแบบนี้เป็นต้นโดยที่ว่าต่อให้เราไม่ถูกหรือว่าเราถูกเงินต้นของเรานั้นมันก็ยังคงอยู่

หลักการซื้อขายทางธนาคารก็จะขายให้กับเราเป็นหน่วยยกตัวอย่างของสลากออมสินดิจิตอลแบบ1ปีมันก็จะอยู่ที่ราคาหน่วยละ20บาทถ้าเรานำเอาเงินไป2หมื่นเพื่อที่จะเข้าไปซื้อแบบดิจิตอลแบบ1ปีเราก็จะได้กลับมาอยู่ที่1พันหน่วยโดยสิ่งที่เรานั้นได้รับกลับมา1พันหน่วยมันก็จะเป็นเลขของสลาดที่มันจะรันขึ้นไปเรื่อยๆเราจะไม่สามารถที่จะเลือกมันได้หลักของมันก็จะดูยาวๆหน่อย

 

สนับสนุนโดย  next88 ฟรี เครดิต

ปัจจัยในการก่อตั้งบริษัทหรือวางแผนทำงาน

วัฒนธรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ในการทำงานของคนในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสายงานไหน หากจำเป็นจะต้องมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการผู้คนที่มีความต้องการอยู่เสมอ จำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ

เพื่อจัดตั้งบริษัทที่มีความสามารถในการต่อสู้ในการตลาดหรือพัฒนาศักยภาพในการทำงานของผู้ที่อยู่ในองค์กรของตัวเองซึ่งเรานี้เองถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าในปัจจุบันมีอัตราการเจริญเติบโตของบริษัทที่มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

หรือแม้แต่จะเป็นบริษัทที่มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบลักษณะต่างๆเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทเหล่านั้นและสร้างผลตอบแทน สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆหาบริษัทไหนที่มีการก่อตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะบริษัทก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์หรือรายได้ต่างๆในการบริหารทรัพยากรต่างๆในบริษัทจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ทางบริษัทไหนมีการบริหารทรัพยากรให้ได้มากที่สุดจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่มีจำนวนมาก

แล้ววิธีการคิดเหล่านี้นั่นก็คือการทำธุรกิจในสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนเองหรือแม้แต่จะเป็นลูกค้าให้ได้ประโยชน์พอๆกันทั้งสองฝ่ายผู้ที่มีประโยชน์มากที่สุดในการทำงานคือผู้ที่มีการจัดการอย่างมีรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในการทำงานการวางแผนล่วงหน้าเพื่อคาดเดาสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือแม้แต่จะเป็น การวางโครงสร้างระดับชั้นต่างๆเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ก็อย่างที่รู้กันว่าโดยปกติแล้วการทำงานของแต่ละคนจะมีรูปแบบหรือการทำงานที่ไม่เกิดการถ้ามีการวางโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำงานของบุคคลแต่ละบุคคลจะทำให้การทำงานเหล่านั้นลื่นไหล การดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัทก็เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงสิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้มีการวางแผนในการทำบริษัทเป็นจำนวนมากหากมีการวางแผนที่ดีจะทำให้เงินที่ลงทุนหรือทรัพยากรที่ลงทุนนั้น

ได้ผลลัพธ์กลับมาแต่ถ้าหากมีการลงทุนที่สูญเปล่าจะทำให้สูญเสียทรัพยากรที่ลงทุนไป มีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่ต้องมีการควบคุมในบริษัทไม่ว่าจะเป็นคน เงินทุนต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ที่มีการกักตุนหรือต้องมีการค้นหาเพื่อนำมาพัฒนาผลิตสิ่งของต่างๆ กรรมวิธีหรือเทคนิคที่แล้วแต่ละคนในการทำงานที่มีความเป็นไปได้ในการทำงานที่แตกต่างกัน ลำดับสุดท้ายคือเครื่องจักรในกระบวนการผลิตสิ่งเหล่านี้ก็คือปัจจัยต่างๆ

ที่ทำให้การสร้างบริษัท 1 บริษัทขึ้นมาต้องใช้องค์ประกอบใดองค์ประกอบรวมกัน เพื่อก่อตั้งบริษัทที่มีคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพต่างๆขององค์กรเองหรือแม้แต่จะเป็นบุคลากรในองค์กรเหล่านี้ โดยเฉพาะลักษณะธุรกิจที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาการทำงานจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ควรมีการศึกษาวัยรุ่น

 

สนับสนุนโดย  entaplay เครดิต ฟรี